Fig logotyp

Besök Figs hemsida
0 spel som utvecklare och 0 spel som utgivare.


Fig

Fig är en crowdfunding-tjänst specifikt inriktad på spel. Den skiljer sig från Kickstarter genom att dels vända sig till både privatpersoner och företag, dels ge alla finansiärer möjlighet att ta del av eventuella framtida vinster.

Fig startades i augusti 2015 av Double Fine-medarbetaren Justin Bailey, och kända namn som Brian Fargo, Tim Schafer och Feargus Urquhart bidrar med visdom och råd.

Senast uppdaterad: 2015-08-19 11:39
FZ