Information

Med hjälp av syndikering kan du samla information från olika sajter och olika delar av FZ på en och samma plats, dessutom väldigt enkelt!

Själva konceptet är väldigt smart och fungerar riktigt bra. I så kallade RSS-filer (Really Simple Syndication) så kan en sajt eller i vårt fall en avdelning spotta ut information avsedd för export. En läsare kan sedan med rätt typ av program samla information från valda delar av nätet (det vill säga utvalda RSS-filer) och på så sätt hålla sig ständigt uppdaterad. Vi har inte för avsikt att hålla oss utanför det hela, så därför finner du här nedan en sammanställning över de RSS-filer vi erbjuder.

Innehåll Adress Beskrivning
Nyheter fz.se/rss/fznews_rss20.xml De tjugo senaste nyheterna.
Nyheter(PC & Mac) fz.se/rss/fznews_pcmac_rss20.xml De tjugo senaste PC-/Mac-nyheterna.
Nyheter(Konsol) fz.se/rss/fznews_console_rss20.xml De tjugo senaste konsolnyheterna.
Nyheter(Filarkiv) fz.se/rss/fznews_farch_rss20.xml De tjugo senaste filarkivsnyheterna.
Filer fz.se/rss/fzfiles_latest_rss20.xml De tjugo senaste filerna.
Artiklar fz.se/rss/fzartiklar_rss20.xml De tjugo senaste artiklarna.
Spel-databasen fz.se/rss/fzgames_rss20.xml De tjugo nyaste och senaste uppdaterade spelen i speldatabasen.
Forum fz.se/rss/fzforum_rss20.xml De tjugo senaste inläggen i forumet.

Vad gör jag med de här filerna då?

Ett program som hanterar RSS-filer refereras ofta till som en "aggregator". Sådana RSS-aggregatorer finns det ett flertal av, vissa gratis, andra som kostar pengar. Här nedan finner du några länkar till ett par vanliga RSS-läsare, samt även ett par sidor med mer information om RSS.

Du bör använda en RSS-läsare som har stöd för RSS 2.0 och UTF-8 teckenkodning.

Program

Webbaserade läsare

Information

Lycka till!

FZ