Butcher boxshot

Butcher

Genre Action
Release H2 2016
Utvecklare Transhuman Design
Utgivare Transhuman Design
Hemsida Butcher

Beskrivning
Butcher är en hårdhudad, blodig 2D-plattformare vars vapen (chainsaw, railgun, grenade launcher) för tankarna till Id Softwares 90-talslir Doom och Quake.
Release H2 2016
FZ