Moonrise

Genre Realtid, Sci-fi, Strategi, Turordningsbaserad
Release 1998
Utvecklare FlatCat
Utgivare Interplay Entertainment

Beskrivning
I den här uppföljaren är din hjärna kopplad till ett sofistikerat kontrollcenter som du använder för att befolka och försvara den nya världen. Som i originalet måste du bygga hus, kontrollera resurser för att byga stridsfordon och besegra dina fiender. Turbaserade element gör det möjligt för dig att din färdigheter när det gäller militär taktik.
Release 1998
FZ