Ingen Sam utan Max, Ratchet utan Clank eller Lee utan Clem. Vad kan du om radarpar?

Skicka en rättelse