Att vara här och nu är en bra grej, och du är aldrig mer här och nu än i ett grymt rts.

Skicka en rättelse