Paus från spelandet har diskuterats i forumet de senaste dagarna. @Sailcat berättade om en tio år lång paus (som snart bryts - en PS5:a är beställd), och @daemoniaxx bad om ett koncentrat av det senaste halvårets stora nyheter eftersom livet hade kommit i vägen.

Hur ser din spelhistorik ut - har du pausat spelandet (frivilligt eller påtvingat) under en längre period någon gång?