Tidernas spelhjälte har korats, likaså den bästa sidekicken, men vad vore de utan ett gemensamt mål. En överfuling som på ett eller annat sätt måste nedgöras, annars går det illa. Nomineringarna för tidernas bästa spelskurk är nu klara och 124 kandidater väntar ivrigt på att omröstningen ska dra igång. Det gör den nu!