Mitt under brinnande högsommmar klättrar vi ner i ett tvåhundraåriga handelsfartyg och seglar österut.
Det ska handlas, det ska ockuperas land och det ska avfyras kanoner på konkurrenter som försöker sno din last.

East India Company handlar om det företagskonsortium som för ett par hundra år sedan skeppade varor runt halva världen med båt. Din roll är att driva ett av de företag som ingår i konsortiet. Målet är att tjäna så mycket pengar som möjligt genom att utnyttja det ekonomiska systemet för att sälja varor så dyrt som möjligt med minsta möjliga ansträngning. Fullversionen utlovar att priset på varorna kommer bestämmas efter tillgång och efterfrågan, beroende på var och hur mycket ditt samt konkurrerande företag säljer och köper. Det blir strider till sjöss, på land, handlande och koloniserande.

Polera din kanon

I förhandsversionen är dock enbart sjöstriderna spelbara. Här får din flotta möjlighet att antingen försvara eller anfalla andra skepp för att skydda respektive sno last. Striderna är fruktansvärt långsamma, som i sig bör med tanke på att vi har flyttat oss ett par hundra år bakåt i tiden. Varje skepp har separata hälsomätare för segel, besättning, kanoner samt skrov. Dessa skadas beroende på vilken typ av ammunition kanonerna laddas med. Har du chansen att komma riktigt nära ett fiendeskepp finns också alternativet att borda och ta slaget med svärd.

Det finns två styrningsalternativ: ett klassiskt RTS-läge eller ”Direct Control” då du tar full kontroll över ditt flaggskepp. Det första alternativet är det som ger överblick, där du beordrar hela flottan i formation och eldgivning. Det andra perspektivet låter dig kontrollera kanonerna med mer precision och närhet.

Dina skepp samlar på sig erfarenhet av slagen och din kapten likaså, vilket ger dig ett par speciella egenskaper såsom starkare skuta och bättre träffar från kanonerna. Gränssnittet är komprimerat för att fyllas upp med knappar och mätare, medan grafiken lägger sig på en snål men inte så hårdvarukrävande nivå.

Hav utan djup

Problemet med förhandskoden är att det inte finns någon tyngd i striderna, något som tveklöst blir bättre i fullversionen när du har uppdrag, ett mål med att försvara skepp och last. Striderna är nästan smärtsamt långsamma och det är flera gånger svårt att veta om dina skepp överhuvudtaget rör sig.

Taktiken finns där, med formationer och ammunition som tillåter att paralysera och oskadliggöra andra skepp innan du sänker dem men var finns personligheten? Designen på skeppen är rak; realistisk utan tvekan, men det saknas något extra. Nästintill inga röster finns som hjälper dig att ha koll på vad som händer, något som är önskvärt då kameran sällan låter dig få en komplett bild av slaget. Kameran är låst på det sättet att den inte går att få till en vy ovanifrån, utan blir mer isometrisk som bäst. När dina kanoner har längre räckvidd än vad kameran kan sträckas att se är något fel helt enkelt. Den utannonserade direktkontrollen fyller egentligen ingen funktion då den minimerar din sikt på grund av att skeppet tar all plats. Den enda fördelen är att du kan bestämma om babords eller styrbords kanoner ska avfyras.

Lyckligtvis kommer East India Company inte enbart bestå av sjöstrider. Om det med sina andra delar kan visa upp mer personlighet och förhoppningsvis driva upp engagemanget kan vi nog se fram emot en mysigt, om än långsam, simulering av ostindienfararna.

Forcie, det var inte min avsikt att vara kaxig. Jag kan inte företagets (eller företagens) historia, men jag fick intrycket att East India Company stod för något som folk såg som ett företag (om än ett samarbete mellan många) och att spelet funkade så.... 17/06 Nej Tompa, nu får du ge dig. För det första var det inte ett företag, utan många olika företag från t.ex. England, Portugal och Sverige som benämndes "Ostindiska kompaniet". Och även om man skulle mena det största, British East India Company, så är det... 17/06 "East India Company handlar om det ostindiska företaget som skeppade sina varor runt halva världen med båt." Kanske, kanske inte. Man kan definitivt utläsa det som att företaget var från ostindien. Ostindiska Kompaniet brukar vi väl kalla det på svenska... 17/06 Det där är väl ändå övertolkning? East India Company var ett stort företag som bedrev handel över haven i stora delar av världen - vilket är exakt vad Per skriver. 17/06 Vadå wikipedia? Läser ingen historia på riktigt längre? Propaganda sajter lär man sig ingen historia på. 17/06 Instämmer i att artikelförfattaren kunde spenderat 30 sec på wikipedia innan han skrev artikeln. 16/06 Ser intressant ut! 16/06 Precis, det kan väl inte vara för mycket begärt att göra lite historisk research innan man recenserar ett sådant här spel. Spelet verkar dock trevligt, blir kanske något att kolla in. Spel som Paradox väljer att signa brukar hålla en viss kvalitet :) 16/06 Påminner lite om Port Royale som i övrigt var ett riktigt roligt spel. Får hoppas på detta! 16/06 Ja det finns ju det, där slipper man ju tänka också är ju toppen för en del men oss andra som vill ha utmaning föredrar hellre EIC 16/06
Skicka en rättelse