East India Company handlar om det företagskonsortium som för ett par hundra år sedan skeppade varor runt halva världen med båt. Din roll är att driva ett av de företag som ingår i konsortiet. Målet är att tjäna så mycket pengar som möjligt genom att utnyttja det ekonomiska systemet för att sälja varor så dyrt som möjligt med minsta möjliga ansträngning. Fullversionen utlovar att priset på varorna kommer bestämmas efter tillgång och efterfrågan, beroende på var och hur mycket ditt samt konkurrerande företag säljer och köper. Det blir strider till sjöss, på land, handlande och koloniserande.

Polera din kanon

I förhandsversionen är dock enbart sjöstriderna spelbara. Här får din flotta möjlighet att antingen försvara eller anfalla andra skepp för att skydda respektive sno last. Striderna är fruktansvärt långsamma, som i sig bör med tanke på att vi har flyttat oss ett par hundra år bakåt i tiden. Varje skepp har separata hälsomätare för segel, besättning, kanoner samt skrov. Dessa skadas beroende på vilken typ av ammunition kanonerna laddas med. Har du chansen att komma riktigt nära ett fiendeskepp finns också alternativet att borda och ta slaget med svärd.

Det finns två styrningsalternativ: ett klassiskt RTS-läge eller ”Direct Control” då du tar full kontroll över ditt flaggskepp. Det första alternativet är det som ger överblick, där du beordrar hela flottan i formation och eldgivning. Det andra perspektivet låter dig kontrollera kanonerna med mer precision och närhet.

Dina skepp samlar på sig erfarenhet av slagen och din kapten likaså, vilket ger dig ett par speciella egenskaper såsom starkare skuta och bättre träffar från kanonerna. Gränssnittet är komprimerat för att fyllas upp med knappar och mätare, medan grafiken lägger sig på en snål men inte så hårdvarukrävande nivå.

Hav utan djup

Problemet med förhandskoden är att det inte finns någon tyngd i striderna, något som tveklöst blir bättre i fullversionen när du har uppdrag, ett mål med att försvara skepp och last. Striderna är nästan smärtsamt långsamma och det är flera gånger svårt att veta om dina skepp överhuvudtaget rör sig.

Taktiken finns där, med formationer och ammunition som tillåter att paralysera och oskadliggöra andra skepp innan du sänker dem men var finns personligheten? Designen på skeppen är rak; realistisk utan tvekan, men det saknas något extra. Nästintill inga röster finns som hjälper dig att ha koll på vad som händer, något som är önskvärt då kameran sällan låter dig få en komplett bild av slaget. Kameran är låst på det sättet att den inte går att få till en vy ovanifrån, utan blir mer isometrisk som bäst. När dina kanoner har längre räckvidd än vad kameran kan sträckas att se är något fel helt enkelt. Den utannonserade direktkontrollen fyller egentligen ingen funktion då den minimerar din sikt på grund av att skeppet tar all plats. Den enda fördelen är att du kan bestämma om babords eller styrbords kanoner ska avfyras.

Lyckligtvis kommer East India Company inte enbart bestå av sjöstrider. Om det med sina andra delar kan visa upp mer personlighet och förhoppningsvis driva upp engagemanget kan vi nog se fram emot en mysigt, om än långsam, simulering av ostindienfararna.