Elfte september-attackerna innebar att två länder fick smaka USA:s militära piska i vad som kallas "kriget mot terrorismen". Men bombattentaten mot tåg i Madrid och London visar, inte helt överraskande, att terrorism fortfarande är en kraft att frukta i västvärlden. Rainbow Six-seriens fjärde del Lockdown är således högaktuell när den dyker upp framåt vårkanten.

Åtta år har gått sedan det första Rainbow Six-spelet bidrog till att popularisera en då relativt oprövad genre: lagshooters med betoning på realism. Den inriktningen är i dag mäkta populär, med Counter-Strike och Battlefield-serien som mest kända representanter. Emellertid är realismen i dessa alster diskutabel; verklighetskopieringen inskränker sig i stort sett till vapen och miljöer. I fråga om skjutande, fysik och rörelsehastighet rör sig storsäljarna i arkaddomäner snarare än områden med hårdhudad realism, medan Rainbow Six-spelen kännetecknats av taktik, materialval och välplanerade smygattacker.

I vår släpps Rainbow Six: Lockdown och den förhandskod vi lagt vantarna på antyder att ingenting varar för evigt. Realism och taktik får ta ett par stadiga kliv bakåt i prioritetkön, till förmån för lättillgänglighet - arkad, om man så vill. Grundidén är förstås snarlik föregångarna: du spelar som medlem i den militära insatsstyrkan Rainbow, vars uppgift är att eliminera diverse terroristhot världen över. Du ställs inför situationer som att avvärja bombhot eller frita kidnappade politiska ledare.

Så långt är allt sig likt. Arkadiseringen, om vi kallar det så, uppenbarar sig i planeringsfasen. Tidigare Rainbow Six-spel karaktäriseras av möjligheten att planera insatserna i förväg. Den som ogillade taktiskt manövrerande valde att låta soldaterna följa förutbestämda rutter, medan kontrollfreaken gottade sig åt att med kirurgisk precision kunna placera ut checkpoints för varje enskild gruppmedlem. Detta är borttaget, kvar finns bara de rörelsemönster som utvecklaren bestämt. I föregångaren Raven Shield kontrollerade du maximalt åtta soldater indelade i tre grupper, där du fritt kunde växla mellan valfri individ/grupp. Lockdown kretsar i stora drag kring huvudpersonen Ding Chavez; bortsett från ett par uppdrag som prickskyttespecialist är det uteslutande den namnkunnige gruppledarens göromål du kontrollerar.

Att individen sätts framför gruppen och den tämligen kraftfulla bantningen av de taktiska elementen kommer röra upp känslor, var så säker. Redan Raven Shield möttes av en veritabel åsiktslavin från inbitna Rainbow-soldater, och då var det ändå tämligen likt föregångarna. Med Lockdown ser Red Storm/Ubisoft ut att överge hardcore-spelarna till förmån för lättillgänglighet och större säljpotential. Arkad går som sagt hem i stugorna, vilket företagens marknadsanalytiker knappast lär ha missat.

Förutom ovannämnda förändringar har också sparfunktionen ändrats, vilket underlättar ytterligare för mindre meriterade insatssoldater. Tidigare sparades spelet aldrig under pågående uppdrag; du klarade det på ett försök eller fick köra om banan från början. Nu kan du spara närhelst du önskar, och därtill autosparas det flera gånger under uppdragen. Banorna är nämligen uppdelade i flera sektioner, där sparfunktionen sätter in efter varje avklarad del. Enkelt kan tyckas, men samtidigt har du bara en soldat åt gången till förfogande (du kan som sagt inte växla mellan karaktärerna). Tidigare innebar en soldats död att du växlade till en mer framgångsrik kamrat, nu är det game over om huvudpersonen stupar.

Föregående Nästa
Skicka en rättelse