Älskar man turordningsbaserade strategispel som utspelar sig i rymden har man en något begränsad repertoar av titlar att vältra sig i. Men med Galactic Civilizations II fick fansen ett höjdarlir att tillgå. Framtiden verkar dock bli än ljusare, med Kerberos Productions Sword of the Stars kommer vi få ännu en titel i genren.

Utvecklarna bakom Sword of the Stars är väl medvetna om att spelet har stora likheter med succén Galactic Civilizations II. Därför är det ganska naturligt att vi jämför titeln med genrens nuvarande kung. Vad du hittar i båda spelen är en turordningsbaserad strategikarta och realtidsrymdstrider i 3D. Skillnaden ligger framförallt i hur de fokuserar på de olika delarna. Medan Galactic Civilizations II satsar på den strategiska sidan handlar Sword of the Stars om striderna.

Skapa din egen galax

Men för att ta det från början kan man även i Sword of the Stars välja att spela färdiga scenarion eller skapa ett helt eget universum. I det senare fallet, vilket är vad vi kunnat testa, får man välja storlek, form samt vilka folkslag man finner i galaxen.

Den strategiska spelplanen består av en 3D-vy över galaxens alla stjärnor. Man kan snurra, vrida och vända på stjärnhoparna bäst man vill för att studera situationen från det håll som passar bäst. Det är även här man forskar fram genombrott inom en mängd olika områden. Precis som i Galactic Civilizations kan man designa sina egna skepp, även om valmöjligheterna är något mer begränsade.

Linjär färdväg

Skeppen rör sig inte fritt utan färdas via fasta banor mellan stjärnorna. Drivsystemet man placerat på skeppet bestämmer hur lång räckvidd skeppen har. Då menar jag inte att det finns en viss gräns man inte kan passera, utan helt enkelt hur långt man färdas innan energin tar slut. Planerar man dåligt kan en flotta bli strandsatt vid en avlägsen stjärna och måste invänta ett tankskepp.

Att Sword of the Stars är något förenklat på den här nivån märks. Varje stjärnsystem innehåller endast en planet. Man detaljstyr inte heller sina kolonier utan de bidrar automatiskt med befolkning, industrier och resurser.

Sikta mot stjärnorna

Mer intressant är däremot ett flertal av spelets innovationer. Det finns fyra olika raser, vilka alla har olika sätt att färdas mellan stjärnorna. Hur pass balanserat systemet är ser man inte riktigt idag, men det leder till klart olika spelstilar beroende på vem man väljer.

För att än mer variera spelet kan forskningsträdet se olika ut i olika spelomgångar. Det finns en viss grundstruktur i tekniker man kan forska fram, men sedan slumpas vissa delar av trädet fram mellan spelomgångarna. Alltså kan man behöva spela några gånger innan man upptäckt spelets alla tekniska framsteg.

Till striden

Men för att istället titta närmare på spelets styrka, nämligen striderna. I Galactic Civilizations var striderna visserligen i 3D, men gick inte att styra och var egentligen bara en visualisering av ett datoruträknat resultat. I Sword of the Stars är man däremot högst involverad i striden, spelaren styr och ställer själv i det taktiska läget. Skeppen manövreras runt och man väljer vilka fiender man skall angripa. I versionen vi fått testa är striderna fortfarande något haltande, men de tillför spelet en dimension som Galactic Civilization II helt saknar.

Slutord

Sword of the Stars kommer kanske få svårt att konkurrera med Galactic Civilizations II på det strategiska planet. Men möjligheten att själv styra striderna ger som sagt spelet en egen styrka. Vi ser fram emot att testa den färdiga versionen för att se om det kanske kan bli en verklig utmanare inom genren.

Testsystem

Pentium4 2.4GHz
512MB RAM
GeforceFX 5900
Windows XP
Diskutera artikeln >>

Skicka en rättelse