Fallout 3 inte längre farligt för Tysklands barn

Medlem
Skrivet av Jarhead:
Skrivet av FelixenS:
Skrivet av Jarhead:
Skrivet av FelixenS:
Skrivet av Jarhead:
Skrivet av FelixenS:
Skrivet av Jarhead:

Hur många tycker att vi bör tillåtas spela spel där vi har sex med barn? Typ peddo simulator 2016?
Inte så många va?

Spel av det slaget skall förbjudas om och endast om det kan påvisas att de leder till ökad pedofili eller konsumtion av riktig barnpornografi. Att något censureras på grund av "osmaklighet" är idiotiskt. Att någon skulle vilja utveckla riktiga spel för pedofiler tycks mig dock osannolikt även om det vore tillåtet.

Har du någon idé om hur man skulle kunna bevisa att ett peddospel typ peddo simulator, ökar, eller icke ökar antalet pedofiler?
Eller på samma sätt att spelvåld ökar våldet i samhället, eller att det icke gör det?

Du medger ändå att du faktiskt kan tänka dig att censurera produkter, som orsakar oönskade beteenden, tankar, handlingar etc. baserat på din egna världsbild, moral, och syn på hur saker bör och icke bör vara? Anta att peddo sim leder till ett ökat antal pedofiler. Du skulle alltså vilja censurera bort pedofilin? Va odemokratiskt?

Vore det även okej att censurera bort spelvåld om det gick att bevisa att spelvåld ökade det generella våldet i samhället?

Drar jag en helt felaktigt slutsats om jag påstår att du är redo att förespråka censur om det är linje med dina ändamål?

Media i allmänhet förmedlar idéer och det finns aldrig anledning att hindra distributionen av dessa såvida de inte producerats med olagliga metoder(såsom i fallet barnpornografi). Det finns alltså ingen anledning att förbjuda spel av det slaget bara på grund av spelens natur. Deontologiskt tänkande av detta slag har dock en gräns, och någonstans mellan att spelen producerar noll brottslingar och gör brottslingar av alla i samhället ligger denna i detta fall. Om alla utom en kunde förutses bli brottslingar om spelen tilläts skulle de förbjudas, alla utom två likaså etc. Var gränsen går är som alltid i dessa frågor oklart. Samhället baserar ofta lagstiftning på skadeprincipen, vilket är vad detta skulle vara. Har spelen tillräckligt stor effekt på samhället finns anledning att förbjuda dem oberoende av alla principer om yttrandefrihet i världen.

Och vad anser du? Gör spelvåld skada på samhället?

Hur mäter man en effekt (spelvåld --> våld) överhuvudtaget, det är nog ganska svårt att isolera ett orsak verkan förhållande bland alla variabler som gör oss till dem vi är?

Jag förstår ditt resonemang angående lagen och skadeprincipen, men över tid förändras både lagar, brott och vad som anses skadligt. I dag anses det inte skadligt att leva större delen av livet som singel, idag anses det inte skadligt att ta droger på samma sätt som förr, osv.

Lagen är alltid beroende av samhällets trender, och jag delar i mångt och mycket inte lagens uppfattning om vad som är skadligt. Jag kan acceptera att lagen stiftas på utilitaristisk grund, men den här diskussionen har för mig snarare handlat om vad som är skadligt och inte.

Jag tror spelvåld är skadligt, jag tror peddo spel är skadliga, jag tror att mycket av vår filmkultur är skadligt, ja massmedia är skadligt, det är ett informations format som förenklar allt för mycket.

Vad jag menar med skadligt är inte enbart att människor skulle gå ut o ha ihjäl varandra, snarare är skadligt vad som hindrar mig och mina medmänniskor från att bli bättre. Jag är övertygad om att varken Rambo, GTA, COD, Miley Cyrus osv gör oss människor mer förnuftiga empatiska, och anvsarstagande...

Jag håller med, det skulle vara närmast omöjligt att fastställa vad som påverkar människor eller hur de påverkas. Jag anser alltså inte att censur särskilt ofta kan motiveras.

När det gäller min definition av vad som är skadligt är det mer eller mindre Mills ursprungliga definition. Det är skadligt som direkt orsakar ökat totalt lidande eller minskad total lycka. Det är för att vara skadligt nödvändigt att något faktiskt direkt orsakar skada snarare än att det inte hindrar skada från att orsakas. De exempel du ger är med denna definition inte skadliga. Det räcker inte heller att det skadar individen då denne är fri att välja att själv ta skada. Det som samhället har anledning att hindra är att andra ofrivilligt tar skada på grund av individens handlingar, alltså att upprätthålla skadeprincipen. Här ligger pedofilispel kanske närmare gränsen än de flesta mediaprodukter, vilket var vad min första kommentar var menad att medge.

Det är många punkter som jag inte kan bemöta här på grund av bristande kunskap, så du får godta en kapitulation.

Men det är ändå en fråga jag vill ställa, som jag tror vår förståelse skiljer sig i, och det är den gällande frihet? Menar du att jag är fri att välja att konsumera något jag inte vet konsekvenserna av på förhand? Kan man säga att individen är fri att välja vad individen vill uppleva, om individen inte vet vad den kommer uppleva? Kan individen välja att inte skada sig själv, om individen på förhand inte vet vad den kan ta skada av?

Jag menar att individen när denne väljer att konsumera något vars konsekvenser denne saknar kunskap om är fri att välja att riskera okända skadliga konsekvenser, så länge denne har anledning att tro att dessa endast påverkar individen själv och inte direkt skadar andra.

Inaktiv

Det är mycket lite individen har rätt att göra fria individuella val i då?

Om min bror väljer att konsumera heroin, så kommer det oundvikligen påverka mig, kanske på ett skadligt sett?


Mohawk

Inaktiv

Så det finns inte särskilt många situationer då individen har rätt att handla fritt?

Om jag till exempel får för mig att skjuta heroin, och jag vet att mina familj kommer blir bedrövad/skadad av detta, har jag fortfarande i ovan beskrivna mening rätten att fritt välja detta?


Mohawk

12
Skriv svar