Warren Spector "skrämd" av hur nära vi kommit Deus Ex i dagens samhälle

eld
Medlem
Skrivet av Pecman:

Fast den stora vetenskapsmassan är ofta bara en floskel. Folk säger att de litar på vetenskapen men när man frågar dem vilken vetenskap de läst har de inte läst någon sådan alls. De köper bara den officiella storyn i media och antar sedan att den samlade vetenskapen är överens om det som står där.

Skrivet av Pecman:

Liksom vad säger det stora vetenskapsmassan om hur Covid-19 kom till? Det finns garanterat delade meningar om det.

Oftast finns det delade meningar om saker inom vetenskapen. En grundprincip inom vetenskapen är att ifrågasätta allt och man försöker ständigt replikera, bevisa saker och motbevisa varandra för att komma närmare sanningen.
Sen är det inte heller alltid majoriteten har rätt, flera gånger under historien har de varit de vetenskapsmän som blivit starkt kritiserade av dennes "kollegor" som sedan visat sig ha rätt.

Allt pekar på att den inte släpptes löst som ett biologiskt vapen, och absolut inte för att kunna vaccinera folk och på så sätt föra in något i deras kroppar för att kunna kontrollera dom.

Vi är helt enkelt för mycket som pekar på att det uppstod naturligt, precis som diverse pandemier har gjort genom historien. Men visst, en teori är det ju.

Skrivet av Pecman:

Det där stämmer inte. Länka gärna bevis för att det inte skulle vara skadligt.
Vad jag vet har man inte gjort några sådana studier på människor.

Vi har som sagt riktig data för att vi använt 3g i hela världen i väldigt många år, vi borde ha sett en ökning i problem kopplat till mobiltelefoner och 3g-master.

Se det som att vi gjort mänskliga studier på människor i hela världen i flera år nu.

Skrivet av Pecman:

En brist på bevis för att det är skadligt betyder inte att motsatsen är sann, d.v.s. att det inte är skadligt.

Så här säger Strålsäkerhetsmyndigheten:
Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd pekar dock på observationer av biologisk påverkan i djurstudier på exponeringsnivåer även under gällande referensvärden. I första hand handlar det om observationer av ökad oxidativ stress. Indikationer på svag kognitiv påverkan har också rapporterats i några studier. Dessa observationer behöver fortsatt analyseras och eventuell hälsopåverkan utredas. Observationerna utgör, tillsammans med en generell osäkerhet vid införande av ny teknik, skäl till försiktighet vilket i det här fallet hanteras av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens försiktighetsprincip.

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-o...

Det finns ett antal hälsoproblem hos moderna människor som man ännu inte har något svar på vad de orsakas av. Ett av dem är t.ex. försämrad spermakvalitet hos män.
Enligt mig bör elektromagnetisk strålning i vår omgivning vara en av de saker man bör undersöka för att se om det kan ha någon inverkan.

Och sedan från samma sida:

Citat:

Baserat på ovan nämnda expertinstansers sammanställningar finns inga säkerställda hälsorisker med radiovågsexponering så länge radiovågornas styrka underskrider gällande referensvärdesnivåer.

Medlem

Ja det går åt helvete!


Meep!

Medlem
Skrivet av Pecman:

Hur många som är skeptiska mot 5g-utbyggnad tror att det ger Corona? Ytterst få skulle jag säga. Ändå är det de man fokuserar på och klumpar ihop alla som är skeptiska mot 5g i den gruppen.

Däremot är det fakta att elektromagnetisk strålning från 5g och liknande äldre teknologi potentiellt är skadligt för människor. Man har bland annat gjort djurförsök där man ser ökad oxidativ stress i celler hos möss samt minskad rörelse i deras sperma när man utsätter dem för lågintensiv strålning som den från 3g/wifi. Det är knappast långsökt att tro att det kan ha liknande effekt på människor. När man säger detta blir folk nästan arga, jag antar för att det är obekväm fakta som går emot folks önsketänkande. Man vill inte tro att ny teknologi som ska öka vår bekvämlighet kan vara skadlig.

Det har varit många tillfällen bara under mitt liv när den officiella storyn vi får ta del av i media inte stämt överens med verkligheten men det har först kommit fram i efterhand.

Några Deus Ex-konspirationer: https://youtu.be/C8kZ3HfeqtA

Tyvärr har Du svalt 5G-motståndarnas klassiska argument. Första konceptet inom toxikologi är dosering: allt är "giftigt/skadligt/dödligt" vid en viss dos, även vanligt drickvatten som kan rubba din naturliga elektrolys om du dricker tillräckligt mycket inom en viss period.

Det som upptäcks hos möss behöver inte nödvändigtvis gälla hos människor. Dessutom kommer vi tillbaka till doseringen igen. Vad som krävs för att skada eller döda en mus behöver inte nödvändigtvis var detsamma som hos en människa.

Sedan har vi klassiska argumentet att något udda som händer hos försökdjuren måste betyda att det är därmed "livsfarligt" för människor. Mössens sperma tappar hastighet? Nej, nu borde vi alla män vara sterila idag med all 3g, 4g, 5g vi utsatts för de senaste åren. Prevalensen av hjärntumörerna borde också vara skyhög med den implikationen om hur "skadligt" det borde vara.

Argumentet om "elektromagnetisk strålning" måste förfinas för att kunna bemötas annars är det som om jag säger att "'olja' är dåligt för bilar". Vilken slags olja? Vart appliceras den? Hur appliceras den? Hur ser doseringen ut i mängd och tidsförlopp? Och under vilka omständigheter appliceras den?

För du vill väl inte påstå att WiFi-strålning är samma "elektromagnetiska strålning" som du får när du stoppar in huvudet i en mikrovågsugn? Eller?

Medlem
Skrivet av eld:

Allt pekar på att den inte släpptes löst som ett biologiskt vapen, och absolut inte för att kunna vaccinera folk och på så sätt föra in något i deras kroppar för att kunna kontrollera dom.

Vi är helt enkelt för mycket som pekar på att det uppstod naturligt, precis som diverse pandemier har gjort genom historien. Men visst, en teori är det ju.

Vad är det som pekar på att det inte släppts ut som ett biologiskt vapen menar du? Vad ingår i detta allt?
Det behöver heller inte ha släppts löst som ett biologiskt vapen, det kan också varit en läcka i ett labb i Kina och att Kina sedan försökt mörklägga detta.
Jag lutar själv mer åt att det är naturligt men att helt avfärda teorin om att det är konstgjort skulle jag behöva en bra anledning för att göra.

Skrivet av eld:

Vi har som sagt riktig data för att vi använt 3g i hela världen i väldigt många år, vi borde ha sett en ökning i problem kopplat till mobiltelefoner och 3g-master.
Se det som att vi gjort mänskliga studier på människor i hela världen i flera år nu.

Vad är det för riktig data vi har som visar att 3g inte är skadligt?
Du skriver att vi borde sett en ökning i problem kopplat till mobiltelefoni och 3g-master men då måste ju först de kopplingarna göras mellan hälsoproblemen och strålningen. Om befolkningens hälsoproblem ökar inom ett visst område så vet man ju inte vad som orsakar det. Det är det man bör undersöka, om det finns kopplingar mellan exempelvis den ökande elektromagnetiska strålningen i vår omgivning och diverse hälsoproblem hos människor.

Skrivet av eld:

Och sedan från samma sida:
Baserat på ovan nämnda expertinstansers sammanställningar finns inga säkerställda hälsorisker med radiovågsexponering så länge radiovågornas styrka underskrider gällande referensvärdesnivåer.

Ja precis. Det finns inga säkerställda hälsorisker för människor med radiovågsexponering under referensvärdena. Det betyder inte att det inte finns möjliga risker. Först måste man exempelvis göra liknande experiment som man gjort med djur för att se om människor påverkas på samma sätt.

Medlem
Skrivet av Fletchett:

Jag tror problemet är mer att vi idag ser skapandet av exempelvis tv-serier och spel som ett sätt att "stödja" konspirationsteorier. Själv tror jag det är precis tvärt om. Det är att bemöta det på den nivå som det förtjänar, som fiktion och underhållning. Vad vi istället gör nuförtiden är att behandla det som något man absolut inte får tala om, och resultatet av det blir ju då att de som verkligen vill tro kan säga "Aha, där ser ni! Vi har rätt!". Det ger bara mer kredibilitet till fjantet.

Väl skrivet


Det finns tre bra vad faan
- Vad faan är planen för idag?
- Vad faan är jag har skjutit upp som behöver bli gjort!?
- Vad faan, nu skriver jag en checklista för dagen!

Medlem
Skrivet av AplAy:

Tyvärr har Du svalt 5G-motståndarnas klassiska argument. Första konceptet inom toxikologi är dosering: allt är "giftigt/skadligt/dödligt" vid en viss dos, även vanligt drickvatten som kan rubba din naturliga elektrolys om du dricker tillräckligt mycket inom en viss period.

Jaså vad är det som jag svalt som inte stämmer?

Skrivet av AplAy:

Det som upptäcks hos möss behöver inte nödvändigtvis gälla hos människor. Dessutom kommer vi tillbaka till doseringen igen. Vad som krävs för att skada eller döda en mus behöver inte nödvändigtvis var detsamma som hos en människa.

Jag har inte påstått det heller. Dock kan det vara så att människor påverkas på samma sätt som dessa djur, det är inget man kan utesluta. Våra kroppar är väldigt lika andra däggdjur och vi har samma sorts celler i våra kroppar. Det är därför man gör sådana här experiment på djur. För att mycket är överförbart till människor men man slipper de etiska och juridiska problemen med mänskliga försöksobjekt.

Skrivet av AplAy:

Sedan har vi klassiska argumentet att något udda som händer hos försökdjuren måste betyda att det är därmed "livsfarligt" för människor. Mössens sperma tappar hastighet? Nej, nu borde vi alla män vara sterila idag med all 3g, 4g, 5g vi utsatts för de senaste åren. Prevalensen av hjärntumörerna borde också vara skyhög med den implikationen om hur "skadligt" det borde vara.

Vem har sagt att det är livsfarligt? Uppenbart så lever vi människor längre än kanske någonsin så livsfarligt kan det med all sannolikhet inte vara.
Det är fakta att mäns spermakvalitet speciellt i västvärlden har försämrats. Det kan såklart också bero på andra saker. T.ex. hormonstörande plaster och kemikalier i vår omgivning. Jag har inte nämnt något om hjärntumörer men det är möjligt att prevalensen av sådana också ökar, det vet jag ingenting om.

Skrivet av AplAy:

Argumentet om "elektromagnetisk strålning" måste förfinas för att kunna bemötas annars är det som om jag säger att "'olja' är dåligt för bilar". Vilken slags olja? Vart appliceras den? Hur appliceras den? Hur ser doseringen ut i mängd och tidsförlopp? Och under vilka omständigheter appliceras den?

För du vill väl inte påstå att WiFi-strålning är samma "elektromagnetiska strålning" som du får när du stoppar in huvudet i en mikrovågsugn? Eller?

Det är samma sorts radiovågor som skickas ut i en mikrovågsugn som i en wifi-router. Skillnaden är att mikrovågsugnen skickar ut radiovågor med betydligt starkare kraft över ett mindre område.

eld
Medlem
Skrivet av Pecman:

Vad är det som pekar på att det inte släppts ut som ett biologiskt vapen menar du? Vad ingår i detta allt?
Det behöver heller inte ha släppts löst som ett biologiskt vapen, det kan också varit en läcka i ett labb i Kina och att Kina sedan försökt mörklägga detta.
Jag lutar själv mer åt att det är naturligt men att helt avfärda teorin om att det är konstgjort skulle jag behöva en bra anledning för att göra.

Allt vi vet om strålning och den praktiska användningen av radiovågor har visat på att det inte är någon större fara med det, så bevisbördan har alltid legat på att man måste bevisa att det kan skada människan, det har ännu inte dykt upp några bevis på det.

Skrivet av Pecman:

Vad är det för riktig data vi har som visar att 3g inte är skadligt?
Du skriver att vi borde sett en ökning i problem kopplat till mobiltelefoni och 3g-master men då måste ju först de kopplingarna göras mellan hälsoproblemen och strålningen. Om befolkningens hälsoproblem ökar inom ett visst område så vet man ju inte vad som orsakar det. Det är det man bör undersöka, om det finns kopplingar mellan exempelvis den ökande elektromagnetiska strålningen i vår omgivning och diverse hälsoproblem hos människor.

Ja precis. Det finns inga säkerställda hälsorisker för människor med radiovågsexponering under referensvärdena. Det betyder inte att det inte finns möjliga risker. Först måste man exempelvis göra liknande experiment som man gjort med djur för att se om människor påverkas på samma sätt.

Vi har än så länge bara bevis på att det är oskadligt, och än så länge inte bevis på att det skulle vara skadligt. Men visst, det betyder ju inte att riskfritt som precis allt annat i livet.

Skrivet av Pecman:

Jaså vad är det som jag svalt som inte stämmer?

Det blir det här tankesättet att man måste ifrågasätta allt, så man tar ifrågasättandet till en extrem nivå.

Ta istället bevisen mot saken, och släng ihop det med bevisen för något och se hur det slutar upp. Sluta tycka att forskarna är korrupta.

Skrivet av Pecman:

Det är samma sorts radiovågor som skickas ut i en mikrovågsugn som i en wifi-router. Skillnaden är att mikrovågsugnen skickar ut radiovågor med betydligt starkare kraft över ett mindre område.

En atombombs-explosion består i stor del av samma strålning som du ger ifrån dig dagligen, men det gör inte dig dödlig. Att spendera en sommardag i solen utan solskydd är däremot otroligt mycket farligare än flera år med en mobiltelefon.

Medlem
Skrivet av eld:

Allt vi vet om strålning och den praktiska användningen av radiovågor har visat på att det inte är någon större fara med det, så bevisbördan har alltid legat på att man måste bevisa att det kan skada människan, det har ännu inte dykt upp några bevis på det.

Vi har än så länge bara bevis på att det är oskadligt, och än så länge inte bevis på att det skulle vara skadligt. Men visst, det betyder ju inte att riskfritt som precis allt annat i livet.

Det blir det här tankesättet att man måste ifrågasätta allt, så man tar ifrågasättandet till en extrem nivå.

Ta istället bevisen mot saken, och släng ihop det med bevisen för något och se hur det slutar upp. Sluta tycka att forskarna är korrupta.

En atombombs-explosion består i stor del av samma strålning som du ger ifrån dig dagligen, men det gör inte dig dödlig. Att spendera en sommardag i solen utan solskydd är däremot otroligt mycket farligare än flera år med en mobiltelefon.

Du hittar bara på saker. Svepande påståenden utan grund.

Först säger du att allt pekar på att covid-19 inte släpptes löst som ett biologiskt vapen, när jag frågar om vad det är som pekar på att covid-19 inte släpptes löst som ett biologiskt vapen får jag inget svar.

Nu gör du samma sak igen. Du säger att allt vi vet om strålningen från våra apparater som sänder ut radiovågor visar att det är "ingen större fara med det"(vilket i sig är väldigt vagt).
Men det är inte något du läst dig till utan det är bara en uppfattning du har utan någon som helst uppbackning. Du vill inte tro att det är farligt och hittar därför på att allt pekar på att det inte är farligt.
Du säger att vi har bevis på att det är ofarligt vilket inte stämmer. Det har vi inte.

Vem har sagt att forskare är korrupta? Inte jag iaf.

Solen är skadlig för vår hud men bra för oss på andra sätt.
Vi utsätts dock dygnet runt för strålningen från wifi/3g/5g och liknande och det kan potentiellt vara skadligt på andra sätt.

Googlade lite och det verkar även finnas studier med mänsklig sperma där samma effekt av minskad rörlighet kunde uppvisas efter 3g+wifi-strålning:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28967061/

eld
Medlem
Skrivet av Pecman:

Du hittar bara på saker. Svepande påståenden utan grund.

Först säger du att allt pekar på att covid-19 inte släpptes löst som ett biologiskt vapen, när jag frågar om vad det är som pekar på att covid-19 inte släpptes löst som ett biologiskt vapen får jag inget svar.

För att 1. biologiska vapen har använts i historien. 2. Covid 19 är inte ett effektivt sådant och 3. Kina skulle ha släppt lös vapnet på sig själv.

Skrivet av Pecman:

Nu gör du samma sak igen. Du säger att allt vi vet om strålningen från våra apparater som sänder ut radiovågor visar att det är "ingen större fara med det"(vilket i sig är väldigt vagt).
Men det är inte något du läst dig till utan det är bara en uppfattning du har utan någon som helst uppbackning. Du vill inte tro att det är farligt och hittar därför på att allt pekar på att det inte är farligt.
Du säger att vi har bevis på att det är ofarligt vilket inte stämmer. Det har vi inte.

Vem har sagt att forskare är korrupta? Inte jag iaf.

Skrivet av Pecman:

Solen är skadlig för vår hud men bra för oss på andra sätt.
Vi utsätts dock dygnet runt för strålningen från wifi/3g/5g och liknande och det kan potentiellt vara skadligt på andra sätt.

Googlade lite och det verkar även finnas studier med mänsklig sperma där samma effekt av minskad rörlighet kunde uppvisas efter 3g+wifi-strålning:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28967061/

För att spermier är känsliga för temperaturskillnader, för trånga kalsonger och åter igen för mycket sol kommer göra detsamma, dock är det bara tillfälligt.

Vi vet som sagt redan att icke joniserande strålning kan värma upp beroende på styrka.

Sen är ju också problemet att dessa studier varierar i resultat, så visst kan det behövas mer studier.

Vi vet redan många andra saker i livet påverkar en mer än vad 3g och wifi någonsin kommer kunna göra.

Medlem

hjälp! radiovågor

Medlem

Mer underhållande att folk försöker argumentera med Pecman. Aplay och eld är försöker ju sprida vett.

12
Skriv svar