IronMan 2 Trailer

Medlem
IronMan 2 Trailer

<object id="flashObj" width="486" height="412" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla..."><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/65556810..." /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=57780504001&playerID=6555681001&domain=embed&" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/65556810..." bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=57780504001&playerID=6555681001&domain=embed&" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="486" height="412" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pro..."></embed></object>

#blogg

Inaktiv
IronMan 2 Trailer

Damn, Scarlett is hot.

Medlem
Medlem
Medlem

Hmm.. bara den håller samma klass som första filmen så är allt ok, annars så ser jag den nog ändå då Gwyneth Paltrow är ofattbart vacker.

1
Skriv svar