Giant Bomb kollar på Bionic Commando

Inaktiv
Giant Bomb kollar på Bionic Commando

Adam Boyes på Capcom demonstrerar Bionic Commando för grabbarna på Giant Bomb, och nedan kan du se hur det gick till.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla..." width="640" height="360" id="gb_player" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="movie" value="http://www.giantbomb.com/video/video.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="flashvars" value="paramsURI=http%3A//www.giantbomb.com/video/params/408/?w=1">
<param name="bgcolor" value="#000000" />
<embed src="http://www.giantbomb.com/video/video.swf" quality="high" bgcolor="#000000" width="640" height="360" name="gb_player" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="paramsURI=http%3A//www.giantbomb.com/video/params/408/?w=1" />
</object>

#blogg

Medlem
Giant Bomb kollar på Bionic Commando

Ser grymt ut!

Medlem

ser riktigt kul ut. måste fan köpa det


Rawr

1
Skriv svar