Netgears router XR500 är utrustad med fyra gigabitnätverksportar för trådbunden anslutning och stödjer trådlösa hastigheter upp till 1,7 Gbps till en enskild klient (teoretisk hastighet). Hårdvaran är kombinerad med en lättöverskådlig och funktionsrik mjukvara från Netduma: Duma OS.

Duma OS är en välbeprövad mjukvara för routrar som är lättare att hantera än de flesta andra routergränssnitt. På framsidan finns en tydlig (och anpassningsbar) översikt och i sidomenyn når användaren användbara inställningar.

Vi ska titta närmare på tre funktioner som kan hjälpa oss med att:

  • sänka latensen (ping)

  • prioritera gaming-enheter

  • undvika buffring mitt i spel.

Installera Nighthawk XR500

Routern kan installeras med en app eller via ett webbgränssnitt. Eftersom vi kommer använda webbgränssnittet senare för att aktivera vissa funktioner används det även i installationen. App-installationen går till på liknande sätt.

1. Koppla in routern
Börja med att skruva på antennerna på routern. Antennerna och anslutningarna är numrerade för att rätt antenn ska placeras i rätt uttag. Koppla sedan routern till den inkommande internetanslutningen och anslut den till ström. Lysdioderna på framsidan lyser upp orange. Vänta tills dioderna börjar lysa vitt.

2. Anslut till routern
På ovansidan av routern finns ett förkonfigurerat trådlöst nätverksnamn (SSID) och ett lösenord. Anslut med en dator till routern. Ett webbläsarfönster öppnas automatiskt och du kan gå vidare i installationen (om inte fönstret öppnas gå till www.routerlogin.net).

Du får nu godkänna ett avtal för att gå vidare. Routern kontrollerar sedan att en internetuppkoppling finns och testar uppkopplingshastigheten. Skulle testet misslyckas kan uppkopplingshastigheten anges manuellt.

3. Ange användaruppgifter
Nästa steg är att välja användaruppgifter till routergränssnittet och sedan namn (SSID) och lösenord på det trådlösa nätverket. Den som väljer att behålla det förkonfigurerade lösenordet kan använda QR-koden på ovansidan av routern för att logga in.

4. Slutför
När installationen är klar visas en sammanfattning av inloggningsuppgifterna. Det går också att skriva ut eller spara uppgifterna. Installationen avslutas med att routern letar efter tillgängliga uppdateringar. Om det finns en ny uppdatering finns möjligheten att installera den direkt (rekommenderas).

Sänk din ping

Olika spel hanterar servrar på olika sätt. De flesta spel försöker hitta en server som ligger nära (rent geografiskt) för att hålla latensen, det vi kallar för ping, så låg som möjligt. Ju längre signalen måste färdas för att nå servern desto högre blir pingen.

I XR500 kan användaren välja att routern bara ska ansluta till servrar som ligger nära. Det görs med verktyget Geo-filtrering.

1. Välj enheter
För att en enhet ska påverkas av Geo-filtreringen behöver den läggas till. Tryck på Lägg till enhet.

Konsol
Välj konsolen i listan. Konsolen ställs automatiskt i filtreringsläge. Så länge den ligger i filtreringsläge ansluter konsolen endast till servrar som ligger inom din filtreringszon (se nedan).

Dator
Välj datorn i listan. Välj sedan vilket spel som ska påverkas av filtreringen. Det går att lägga in flera olika spel till samma dator genom att välja datorn igen och sedan de andra spelen.

De flesta datorspel väljer automatiskt servrar som ligger nära geografiskt. Geo-filtreringen behöver därför inte tvinga datorn att välja servrar som ligger nära. Datorn läggs därför som standard i åskådarläge för alla spel. I åskådarläge blockeras inga anslutningar utan visas i stället på kartan. Vissa spel, till exempel Counter-Strike, går endast att köra i åskådarläge medan andra spel som till exempel Fortnite går att köra i både åskådar- och filtreringsläge (läs mer under Konsol).

2. Välj plats och avstånd
Som standard utgår geo-filtreringen från San Fransisco. Det går att byta plats genom att klicka på symbolen i vänsterhörnet och sedan klicka på land. Geo-filtreringen utgår sedan ifrån det valda landet.

Avståndet går att justera manuellt. Netgear rekommenderar mellan 500 och 3000 km. Ju kortare avstånd desto lägre ping (åtminstone i teorin) men det riskerar också att ta längre tid att ansluta till en spelserver. Det finns även färdiga profiler för olika spel som anpassar räckvidden utifrån det spelet (nås genom att trycka på Profiler).

3. Finjustera (vid behov)
När datorn eller konsolen ansluter till servrarna visar Geo-filtret var servern står och hur lång fördröjning (ping) det är till servern. På kartan visas även vilka servrar som blockerats för att de är utanför filtreringszonen. Det går även att blockera och tillåta specifika servrar som är bra eller dåliga och även namnge dem.

Nedan visas när ett Xbox One letar efter en match i Battlefield. Trianglar indikerar spelare och servrar som befinner sig utanför filtreringszonen och därför undviks för att pingen inte ska bli för hög.

Faktaruta: Vad är ping egentligen?
Ping är inte en förkortning som många tror utan ett onomatopoetiskt ord som ska likna det ljud en sonar gör och principen är ungefär densamma. Din dator skickar en förfrågan till en mottagare, som sedan skickar tillbaka ett svar, och pingen är hur långt detta tar, mätt i millisekunder. Det gör att man får ett mätvärde på hur snabbt två enheter på internet kan kommunicera med varandra. I spelsammanhang behöver klienten prata med servern för att hela tiden få information om vart motspelare befinner sig och om eventuella attacker träffar. Tar detta för lång tid kan man uppleva fördröjningar, som att man blir träffad fast man på sin egen skärm redan står i skydd bakom en vägg. Alltså är ett lägre värde bättre och helst ska alla du spelar med eller mot ha en så låg ping som möjligt, annars kan det det se ut som att de hoppar fram på skärmen, beroende på hur spelets nätverkskod hanterar hög ping.

Prioritera gaming

Oftast finns det flera enheter på nätverket. Det kan vara mobiler, surfplattor, datorer och spelkonsoler. För att enheterna som används för spel ska vara prioriterade och få den bandbredden de behöver kan deras prioritet höjas genom det som kallas QOS (Quality Of Service).

I QOS visas samtliga enheter som är anslutna eller har varit anslutna till routern. Här kan prioriteten väljas genom att välja hur många procent av den tillgängliga bandbredden varje enhet ska använda. Det görs genom att ta tag i en cirkel och dra den utåt. går att ställa in både nedladdning (hämta) och uppladdning (överför). Överflödig bandbredd fördelas som standard ut till de enheterna som behöver den.

Längre ner på sidan finns en trafikprioritering. Som standard prioriteras all spelrelaterad trafik (går att stänga av). Det går även att manuellt lägga in vilka enheter och spel som ska prioriteras.

Undvik buffring när du spelar

För att undvika buffring under spelsejourer finns Anti-bufferfunktionen (som hittas längst upp på QOS-sidan). Genom att en del av bandbredden reserveras kan den delen användas om det plötsligt skulle bli en hög belastning. Detta förhindrar att spel börjar buffra när någon börjar göra något bandbreddskrävande, till exempel laddar ner en fil.

Det finns två lägen för Anti-buffer-funktionen: alltid på eller endast på när någon på nätverket spelar ett spel. Rekommendationen är att ungefär 30 % av bandbredden reserveras.

Sammanfattning

Nighthawk XR500 tillsammans med Duma OS erbjuder många verktyg för att förbättra spelupplevelsen. Routern är enkel att installera och gränssnittet är lättöverskådligt. Tack vare flera kraftfulla verktyg är det enkelt att anpassa routern efter sina behov.

Geo-filterfunktionen är enkel att använda och kan ge stora förbättringar i ping, framförallt i konsolspel. Routern prioriterar som standard gaming och är dessutom lätt att anpassa efter användarens behov. Tack vare anti-bufferfunktionen behöver den som spelar inte vara orolig för att tappa anslutningen till spelet, även om routern hanterar flera andra användare.

Snabba tips:

  • Startsidan är helt anpassningsbar. Ett nytt fönster läggs till genom att gå till sidan för funktionen (t.ex. Geo-filter) och trycka på häftstiftet. Storleken på fönstret kan sedan anpassas på startsidan.

  • Lägst latens uppnås vid kabelanslutning till routern.

  • Anpassa geofiltreringszonen så att den perfekta balansen mellan låg ping och korta väntetider uppnås.

  • Vissa spel är grupperade med varandra. Fortnite och PUBG är till exempel grupperade under Unreal Engine.

  • I Enhetshanteraren finns alla klienter som anslutit till routern. Här går det att ändra namn, blockera och ta bort enheter från nätverket.

  • Språket kan ändras på jordgloben uppe i högra hörnet.

  • I standardläget blinkar lysdioderna på framsidan vid aktivitet. Det går att stänga av genom att gå till Avancerade inställningar och LED-kontrollinställningar. Där går det att stänga av lysdioderna helt (förutom Power) eller ställa dem på att lysa med ett fast sken (underlättar vid felsökning).