#The Witcher: Rise of the White Wolf har under senaste dagarna radierat rykten kring en potentiell nedläggning av Geralts första konsoläventyr. Det hela drog igång när polska sajten Polygamia publicerade en artikel där det konstaterades att #CD Projekt slängt locket på Rise of the White Wolf. Anledningen sägs vara det rådande ekonomiska klimatet. Gamebanshee säger sig ha fått bekräftat att så är fallet. Frågor kring huruvida ett spel har blivit slängt i papperskorgen belönas oftast med ett svar i klass med nej om så ej är fallet. CD Projekt har istället valt att ej svara på förfrågningar men utlovar ett officiellt uttalande snarast. Värt att notera att spelets officiella twitter i förrgår lade upp länkar till mer material från spelet.

I samband med detta uttalas även att en följdanledning är att allt krut läggs på uppföljaren #The Witcher 2 vilket även benämns som en multiplattformstitel. Även ett tredje ej tillkännagett projekt på varumärket sägs ha tillintetgjorts. Såg du fram emot konsolupplagan av den dubbelt svärdsbärande alkemistens äventyr, eller tröttnade du redan under pc-stadiet?

Uppdatering: #WideScreen, utvecklarna av RotWW har till VG247 meddelat att utvecklingen i nuläget ligger i stiltje. Anledningen är enligt Olivier Masclef, chef på WideScreen, att CD Projekt inte hållt sina utbetalningar.

"Efter att en utbetalning från CD Projekt uteblivit - en stor utbetalning som vi skulle ha erhållit - och efter att ha lagt tid och kraft på projektet men inte fått finansiellt stöd under tre månader, så hade jag inget annat val än att pausa teamets arbete,"

Masclef meddelar också att han är ledsen för alla fans samt #Namco Bandais skull och hoppas att det kommer att gå att finna en lösning. Däremot menar han på att det är utom hans kontroll. Teamet som arbetade på RotWW har nu tagit sig an andra uppgifter.

Uppdatering 2: I nämnda artikel från VG247 under kommentarerna ger CDP svar på tal. Michal Kicinski, CEO på CDP, berättar att han tycker att det är synnerligen tråkigt att WSG inte för diskussionen på bolagsnivå, utan istället kör på pajkastning i medierna. Anledningen till att betalningarna skjutits upp är enligt Kicinski bristfällig kvalité på arbetet samt ej hållna deadlines. Detta trots att mer och mer av huvudteamet hjälpt till för att försöka säkerställa kvalitén. CDP vill färdigställa spelet, men samarbetet med WSG avbryts då det ej verkade leda till en tillförlig nivå som skulle få spelare världen över nöjda. Kvalitet över kvantitet, helt enkelt.

Tack till Gortie för detta #nyhetstips!
Skicka en rättelse