Playstation 3-exklusiva #inFamous har badat i uppmärksamhet på sistone, så när det dykt upp information om spelets längd så varför inte. Officiella PS3-bloggen har ställt en drös frågor i filmformat till teamet på #Sucker Punch, och då följdaktligen fått dessa frågor besvarade. En av dessa var hur mycket nöje mätt i enheten tid som skulle erbjudas konsumenten. Svaret blev femton timmar, eller runt tjugofem om man gör allt som göras kan.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="437" height="265" id="viddler"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/simple_on_site/7a1380ea"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.viddler.com/simple_on_site/7a1380ea" width="437" height="265" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="viddler"></embed></object>

Skicka en rättelse