#MotorStorm 2: Pacific Rift uppdaterades nyligen med Game Update #2 som bjöd på ett mindre antal buggfixar samt microbadges. Dessa microbadges är helt enkelt belöningar för diverse prestationer inom spelet. Som trophies? På ett ungefär. Därutöver har det tillkännagetts att i åtta veckor framöver, från och med idag, kommer det tre nya färgscheman i veckan och efter att dessa två månader är över så kommer spelets alla fordon getts möjlighet att se ut mer eller mindre som du vill ha dem.
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="437" height="265" id="viddler"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/simple_on_site/3b5fc1e7"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.viddler.com/simple_on_site/3b5fc1e7" width="437" height="265" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="viddler"></embed></object>

Skicka en rättelse