Folket på #Airtight Games var bland annat med och utvecklare flygsspelet #Crimson Skies 2 och det märks på deras nästkommande titel #Dark Void. De vanliga shooterperspektiven ändras tack vare den raketmotor du har på ryggen och i en färsk film berättar utvecklarna om sin vertikala design.

[video=3130]

Skicka en rättelse