Det omgångsbaserad strategiliret #Massive Assault Network 2 har uppdaterats till betaversion 2.0.21, vilket innebär justeringar på chatfronten, utökad spelarinformation, med mer. Om undertecknad förstått saken rätt kan spelet testas gratis en tid, medan livstidsprenumerationen går loss på ungefär 300 kronor.

Skicka en rättelse