Gratisshootern #Warrock står i begrepp att uppdateras, meddelas på spelets hemsida. Patchningen går till på så sätt att spelservern tas ner ett par timmar; om undertecknad har ordning på tidszonerna sker detta i natt svensk tid. Uppdateringen ändrar balansen för vissa vapen och spelarklasser.

Skicka en rättelse