Många och långa har debatterna kring varför #Sony gör allt för att förhindra att du kör hemmasnickrad kod på Playstation Portable. Till Next Generation säger dock vicechefen Michael Denny att Playstation 3 kommer att kunna köra användarskapat innehåll men det framgår inte i vilken utsträckning. I första hand verkar det endast gälla spelmodifikationer.

Kanske vill de bara inte vara sämre än Microsoft som i augusti tillkännagav öppnandet av Xbox 360 genom utvecklingsverktyget [[XNA]], förutsatt att du prenumrerar på tjänsten.

Skicka en rättelse