Frågan om dedikerade servrar ligger många varmt om hjärtat (processorn?) och fastän #id Software banade väg för hur vi spelar online idag kommer #Rage inte att stödja det initialt. Singleplayerfokusen var helt enkelt för stor men samtidigt utesluter John Carmack inte att det kan släppas vid ett senare tillfälle.

– Visar det sig att multiplayercommunityt i Rage blir riktigt stort skulle vi gärna stödja det med nytt innehåll och möjligheten för dedikerade servrar till pc är därför inte utesluten.

Han menar också att de har en stående order om att ha med det i sina framtida titlar. Mer om det och massa andra frågor besvarades efter hans framförande på Quakecon.