4X, eller explore, expand, exploit och exterminate, är en genre med gamla anor. Den lever fortfarande kvar, om än i skymundan och med tanke på att nyfödda utvecklaren #Novacore andra kvartalet nästa år släpper #Legends of Pegasus kanske den kan ges en hälsosam livsinjektion. #Kalypso Media står för utgivartjosan, och det som erbjuds är alltså en rymdstrategi-titel med mänsklighetens överlevnad i fokus.

Legends of Pegasus utspelar sig långt in i framtiden när de sista överlevande människorna gör sitt bästa för att överleva mot utomjordiska imperium, mitt ute i kalla rymd-ingenting. Ett utvecklat teknologiträd, tillsammans med diplomatiska, ekonomiska, forskningsbaserade och militära tillvägagångssätt ska ge oss apdjur en något behagligare boendesituation i rymden.

Tolv olika fraktioner finns tillgängliga för flerspelardelen, och stridandet sköts med en mix av realtid och omgångsbaserade strider. Storslagna möjligheter att skräddarsy dina egna skepp utlovas. Och modstöd därutöver, om du nu skulle tända på sådant.

Ett släpp är som sagt att vänta under andra kvartalet 2012, superexklusivt till Windows.

Bildtext: Hela familjen drar ut på sommarhajk. Till höger finner du oväntat nog jorden när superkontinenten Pangea fortfarande var på plats.