Från #3D Realms kommer besked om att en uppsättning utvecklingsverktyg till #Prey är släppta. Med dessa kan du bygga om spelet, skapa nytt material, modifikationer, med mer. Storleken är blygsamma 4 MB.

The Prey SDK includes all of the game code (for building your own Game DLL), as well as some code examples/tutorials which will explain a few of the basic things you should know before diving into the code-base. This SDK distribution also compiles without issue in the free version of MSVC++ 2005 (Express Edition).

Skicka en rättelse