Chris Lewis på Microsoft meddelar att företaget redan påbörjat arbetet med deras nästa konsol. Han är dock noga med att poängtera att konsolen inte kommer att göra något framträdande på väldigt lång tid och att Xbox 360 är den konsol man fortfarande har störst fokus på.

Skicka en rättelse