Natalya Netselya är en konstnär som specialiserar sig på sand. Hon har skapat ett stycke konst i form av en nästan 10 minuter lång video med motiv, skapade av just det finkorniga materialet, inspirerade av #Uncharted 3: Drake's Deception.

[video=9715]