I höst uppdateras Xbox Live till Xbox 360 med ett helt nytt dashboard, vilket närmast för tankarna till deras kommande operativsystem Windows 8. En film har läckt ut som visar upp fadderullan, och du kan se referenser till det kommande Youtube-, Bing- och utökade TV-stödet.

Vad tycks?

[if IE]><object width="460" height="300" id="viddlerOuter-ef103365" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/player/ef103365/0/"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="allowNetworking" value="all"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="flashVars" value="f=1&autoplay=f&disablebranding=f"><object id="viddlerInner-ef103365"><video id="viddlerVideo-ef103365" src="http://www.viddler.com/file/ef103365/html5mobile/" type="video/mp4" width="460" height="300" poster="http://www.viddler.com/thumbnail/ef103365/" controls="controls" x-webkit-airplay="allow"></video></object></object><![endif] [if !IE]> <! <object width="460" height="300" id="viddlerOuter-ef103365" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.viddler.com/player/ef103365/0/"> <param name="movie" value="http://www.viddler.com/player/ef103365/0/"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowNetworking" value="all"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="flashVars" value="f=1&autoplay=f&disablebranding=f"></param><object id="viddlerInner-ef103365"> <video id="viddlerVideo-ef103365" src="http://www.viddler.com/file/ef103365/html5mobile/" type="video/mp4" width="460" height="280" poster="http://www.viddler.com/thumbnail/ef103365/" controls="controls" x-webkit-airplay="allow"></video></object></object> <![endif]