#Diablo III må vara i [n=15980 görningen] men hjärnan bakom de första spelen, [[Bill Roper]], är numera på kapten på #Flagship Studios. #Hellgate: London, deras första titel, har helvetet som gemensam nämnare men själva drog de inte några övriga paralleller när de blev intervjuade av TotalVideoGames. Istället pratades det mest om [[Ping0]], deras hittills okända digitala distributionsplattform ska användas vid lanseringen av nämda titel.

TVG: Could you first of all explain exactly what Ping0 is, and which companies have collaborated to develop it?

Ping0 was founded by Flagship Studios and Hanbitsoft, Inc. for the initial purpose of creating the online infrastructure for Hellgate: London. After shaping the proprietary technology that Ping0 is developing, as well as securing several strategic partnerships, we are branching Ping0 out to become a full-fledged digital publisher. Ping0 will not only host Hellgate: London, but also host and publish other games, including future titles from HanbitSoft and Flagship.

Skicka en rättelse