Danska byggklossar är fetpå denna spelhöst. Vid sidan av #LucasArts Lego Star Wars II snickrar #Travellers Tales också de på en tredjepersonspangare med allas vår favoritleksak som ingrediens. Namnet är #Bionicle Heroes, inriktingen en yngre publik och kameraarbetet tämligen annorlunda. Läs mer om spelet i vår förhandstitt.

Skicka en rättelse