FZ kan ikväll tillkännage att vi bakom kulisserna bytt [[hårdvara]] och att vår nya [[server|nedladdningsserver]] därmed officiellt är invigd. I takt med att vi vuxit oss större och fler läsare glädjande nog hittat till oss har det gamla filarkivet stundtals upplevts som allt långsammare - ett faktum våra hårt prövade medlemmar särskilt fått uppleva i form av olika felmeddelanden när den gamla servern varit extra hårt belastad.

"Förändringarna eliminerar de problem många upplevt när trycket varit stort", konstaterar FZ:s serveransvarige @8 Anders Jensen-Urstad och fortsätter: "I ett senare skede kommer också ett helt nytt nedladdningssystem".

Som en direkt följd har FZ höjt antalet så kallade nedladdningsslottar - de antal platser vi dygnet runt kan erbjuda för filnedladdning - från 200 till 500 (en höjning på 250%). Den nya filservern höjer samtidigt kraftigt FZ:s lagringskapacitet. Förändringen banar därmed väg för fler och ännu tyngre nedladdningar. Nästa version av FZ:s nedladdningssystem saknar ännu officiellt lanseringsdatum men kommer ytterligare höja den service vi redan nu erbjuder våra läsare.

Skicka en rättelse