Den som vill tanka hem - eller själv ladda upp - de första hemmasnickrade spelen till [[Xbox 360]] bör ringa in måndag 11 december i kalendern. #Microsoft meddelar att dagen markerar premiären av den ännu kostnadsbelagda [[Xbox Live]]-tjänsten XNA Marketplace. Ett helårsabonnemang kostar i ett inledande skede ?99 (motsvarande 920 kronor). Huruvida tjänsten - som för tillfället främst riktare sig till hobbyprogrammerare - senare kommer att bli tillgänglig för alla 360-ägare återstår att se.

Skicka en rättelse