"Jag vill inte säga något definitivt" - med de diplomatiska orden kommenterar #Sonys exekutive chef Phil Harrison branschsajten GamesIndustrys förfrågan om företagets omtalade [[konsol | konsol]] [[Playstation 3]] verkligen kommer att lanseras i Europa i mars [[2007]] som man tidigare hävdat.

Att Harrison avböjer att bekräfta butikslanseringen i mars sker - fortfarande enligt honom själv - mot bakgrund av att Sony tidigare inte lyckats infria löftet om en parallell lansering av Playstation 3 i Europa, Nordamerika och Japan. Utspelet kan därmed i viss mån sägas bekräfta de leveransproblem av så kallade blueray-spelare FZ [n=15145 tidigare berättat] om - ett bekymmer som av allt att döma på nytt sätter frågetecken efter den utlovade europalanseringen.

?

Vad tror du? Kommer Sony att lansera Playstation 3 i Europa som utlovat i mars eller blir konsolen på nytt försenad? Hur länge är du själv beredd att vänta? Sjung ut dina åsikter och tankar i FZ:s forum!

Tack till anon2092 för detta #nyhetstips!
Skicka en rättelse