Att spelbranschen blir allt viktigare på den globala affärsmarknaden har det sagts länge och att den välkända amerikanska affärstidningen BusinessWeek har intervjuat Shigeru Miyamoto och Ken'ichiro Ashida från Nintendo är ännu ett tecken på detta. Intervjun går inte in på något större djup, men vi får reda på en hel del om inspirationskällorna till Wii och varför de valde att ta en annan väg än sina konkurrenter. Bland annat hade Miyamoto detta att säga om grafikhetsen från Sony och Microsoft.

We had to compromise on graphics and give up on a powerful chip. Many of our employees initially wanted high-definition graphics. But they agreed with us that graphics wouldn't matter if the games weren't fun to play. That said, the Wii is much faster than the GameCube.

Skicka en rättelse