Nej - det är inte den [[DirectX | DirectX 10]]-[[patch]] utvecklaren #Microsoft tidigare utlovat. Icke desto mindre erbjuder man en första uppdatering till #Flight Simulator X som skall åtgärda de problem med marktexturer flygsimulatorns grafikmotor lidit av. Nedladdningen väger in på blygsamma 8 MB och sker i vanlig ordning från FZ:s filarkiv.