Att en och annan europé torde ha ont öga till #Sony efter ett år som i mångas mening präglats av såväl [n=15145 förseningar] som [n=15676 nonchalanta utspel] och [n=15943 importförbud] vet den som följer FZ:s nyhetsbevakning. Frågan är om inte det pyrande missnöjet idag nått sin kulmen då den spanska spelsajten GameRah.com uppmanar sina läsare att skicka plastbajs till företaget.

Intresserade förväntas betala €4 (motsvarande 30 kronor) och lämna ett kort meddelande till sajten varvid man köper in skämtartikeln att fästa brevet på. När insamlingen är slutförd är den föga smickrande gåvan tänkt att skickas till Sonys spanska huvudkontor för vidare leverans till styrelsen i Tokyo.

?

Vad tycker du? Har GameRah totalt passerat gränsen för god smak? Skall Sony tåla den här behandlingen? Finns det gränser för hur skarp kritik får vara? Ventilera dina tankar och synpunkter i FZ Forum!