En par notiser på den [[Source]]-drivna actionpangaren #Dark Messiahs webbplats gör gällande att den av FZ rosade fantasytiteln skall begåvas med spelläget [[capture the flag]] i en kommande [[patch]]. Uppgraderingen, som förefaller vara av relativt omfattande natur, skall beröra såväl en- som flerspelarläget och inkludera två nya kartor, allehanda optimeringar samt en mängd sedvanliga finjusteringar och felkorrekturer.