Efter den rituella rundvandringen bland de nytillkomna besökarna konstaterar FZ följande: Uppskattningsvis hälften av Sveriges WoW-spelare är på plats. Varannan datorskärm visar det enormt populära onlinespelet och de flesta övriga används i stället för Counter-Strike-spel. FZ:s Calle hördes utstöta en besviken suck när han delgavs uppgiften, som den WoW-hatare han är.