Svenska #Avalanche Studios har av allt att döma vind i seglet. Företaget - som tidigare i höstas var butiksaktuella med [[TPS]]-äventyret #Just Cause - hälsar till FZ att man söker [[leveldesign | level]]- och [[AI]]-designers samt en nätverksutvecklare till sitt kontor på Södermalm i Stockholm. Samtliga jobb förutsätter goda kunskaper i engelska och - får man förmoda - myndig ålder. Ansökan görs elektroniskt med utgångspunkt från Avalanches webbplats.

Skicka en rättelse