Patrich Bach menar på att företagets bild är att om det vore fler spelare så går det inte att ha kontroll över spelplanen. Pc som huvudplattform ska även varit positivt för konsolutvecklingen.

I en intervju med PC Gamer har Patrich Bach sagt sitt om varför det är max 64 spelare på en nivå i det fantastiska multiplayer-liret #Battlefield 3.

– 64 spelare är typ den maxgräns där det fortfarande är roligt och du har kontroll över stridsfältet. Det är liksom att jag kan förstå varifrån jag blev skjuten och varför. Spel handlar om att ha roligt, det handlar inte bara om att göra så mycket som möjligt. Om vi kan hoppa två meter måste det vara bättre att hoppa fyra meter. Nej, säger Bach.

Bach utvecklar även ett resonemang som handlar om att konsolutvecklingen gynnats av att pc:n vart huvudplattform.

– Det har tvingat oss att forcera teknologin hos konsolerna jämfört med pc:n på en helt ny nivå, eftersom vi satte ribban med vad vi ville skapa med pc:n och sa, 'hur i helsike ska vi få till det här på konsolerna?'.

Snart kommer du, om du inte redan lekt med proxies, kunna lira Battlefield 3 som en tok. Låt nu inte studier, relationer eller jobb lida!

Skicka en rättelse