Bland varelserna i #Age of Conan: Hyborian Adventures återfinns bland annat en älg. Det står klart efter att vi vänt våra blickar mot de senaste skärmdumparna från det norska MMORPG:et som anlänt till FZ Images.