[n=16781 Måndagens] bilder på #Galactic Civilizations II: Dark Avatar följs idag av en artikel på IGN. Brad Wardell från #Stardock skriver om spelets artificiella intelligens, en grundpelare som han tycker att många utvecklare inte satsar tillräckligt på.

Better artificial intelligence (AI) in strategy games is something that gamers talk a lot about. But AI rarely gets much attention by game developers and the media. People want more sophisticated computer opponents to play against, but there's no evidence that better computer players translates into better sales for the game.

Skicka en rättelse