Den som under dagen försökt koppla upp sig mot #Valves speltjänst [[Steam]] eller dess tillhörande hemsida har mötts av väntan och stängda webbplatser. Förklaringen står av allt att döma i den storm som dragit över nordvästra USA och lämnat 1,5 miljoner (!) hushåll och företag utan elektricitet.

Enligt tidningen The Seattle Times nätupplaga är strömavbrottets exakta omfattning ännu oklar. När strömförsörjningen är återställd och Steam på nytt fungerar förblir därför en gissning. Företrädare för kraftbolagen påpekar att mängden nedfällda träd bekymrar och antyder samtidigt att underhållsarbetet kan pågå "flertalet" dygn.