Idag släpps #Jurassic Park: The Game och #Telltale Games har länge velat få dig att tagga till. Under årets PAX-mässa slog de på stort, tog kontakt med Boomerjinks borta på JurrassicJeep.com och arrangerade att hans replika av en av filmjeeparna från Jurassic Park-filmerna, Jeep #18, skulle finnas tillgänglig som Telltales stora underhållningsattiralj. Nu har AJ Quick på nämnda sajt officiellt låtit meddela att allting inte gick som planerat, och menar på att Telltale var oförsiktiga med transportavtalet vilket ledde till stora skador på Boomerjinks kärleksåk.

Nästa problem var att Telltale skrev på vid leverans, vilket innebar att ansvaret således blev bra mycket mer komplicerat ur försäkringssynpunkt. Nu har dock Telltales chef Kevin Bruner sagt sitt på reddit och menar på att det bara är ett missförstånd. Kortfattat menar han på att de inte visste om jeepens skick innan, och att lite jack och skrapmärken verkade vara ett till synes rimligt skick för en safaribil. Därtill hade de planerat att betala reparationer med hjälp av försäkringsbolaget, men för att det inte ska bli mer snack på nätet, ur negativ synvinkel, har Bruner skickat en check till Boomerjinks vilket ska stå för kostnaderna.

Borta på JurassicJeep är de inte lika förbannade längre, men menar fortfarande på att det var fult gjort av Telltale, och att långt ifrån allt var betalt eller gick som planerat.

Vad tror du efter att ha läst JurassicJeeps svar, svar på svar på tal och Bruners svar på tal?