Franska #Nadeo har under eftermmiddagen försett FZ med ytterligare fyra bilder från #Tracknania-samlingen #Trackmania United. Spelet är av bilderna att döma precis som sina föregångare en uppvisning i bensin, svett och tårar - något inte minst den bilburna luftakrobatik som syns i FZ:s bildarkiv visar.