Sammanställning av 11 års forskning visar ingen koppling mellan aggressivt beteende i verkliga livet och aggressiva spel.

Gör våldsamma spel att spelarna blir mer aggressiva? Frågan har ställts sedan 70-talet, utan att få något enhälligt svar. I dag presenterar Statens medieråd en sammanställning av forskningen på området det senaste decenniet, och slutsatsen är att forskningen inte visar något samband mellan aggressivt beteende och våldsamma spel. Däremot finns en statistisk koppling mellan våldsspel och aggression, men det handlar då om mentala processer.

Postal 2 stod i centrum av debatten kring våldsamma spel i mitten av 00-talet. En importör i Helsingborg åtalades för olaga våldsskildring, men åtalet ogillades.

Statens medieråd har gått igenom 161 artiklar om våldsamma spel och aggression som publicerats mellan 2000 och 2011. Forskningen visar alltså att det finns ett samband mellan aggression och våldsamma spel, men alltså inte att folk blir mer fysiskt våldsamma. Ur rapportens slutsats:

Den i medierna spridda föreställningen att forskningen har bevisat att VS [våldsamma datorspel] föder verkligt våld är inte förankrad i forskningen i sin helhet utan i ett selektivt urval av studier.

Forskningen har alltså hittills inte lyckats bevisa hypotesen att VS leder till ökat våld i samhället. Det utesluter inte möjligheten att VS gör spelarna mer aggressiva men att man inte lyckats kartlägga denna påverkan. Vad man med säkerhet kan säga är att om sådana effekter existerar, så är de mycket svaga med tanke på att de inte kunnat kartläggas trots de omfattande ansträngningar som gjorts.

Brister i metodologin gör kopplingen mellan aggression och våldsspel osäkra, bland annat att begreppet aggression används olika i olika studier, och vissa undersökningar tar inte hänsyn till om andra faktorer (hemförhållanden, psykisk ohälsa med mera) kan ligga bakom.

Statens medieråds sammanfattning ligger i linje med sju av åtta liknande forskningsöversikter som gjorts under 2000-talet, och i slutsatsen betonas att det inte finns stöd i forskningen för påståendet att våldsamma spel leder till våld i verkligheten. Samtidigt finns heller inget stöd i forskningen för att det inte kan vara så, men sannolikt ligger också andra faktorer bakom.

Tycker det är ganska löjligt när vissa personer säger ''Spel gör en sjuk, barn blir besatt av det och börja slåss på riktigt! '' Sjukt, Om föräldrarna nu tycker det är så ska de väll inte visa spelen för barnen. Portal är riktigt roligt, dock tycker jag... 10/12 Jag har kastat sönder en eller två xboxdosor, några datormöss och ett tangentbord men jag har aldrig skadat någon fysiskt, på grund av tvspel. Däremot så går jag alltid ut och knackar journalister, clockwork-style, varje gång någon skriver en löjligt... 09/12 Nära men inte helt rätt. Man har inga bevis för att det gör människor mer våldsamma. Dvs, man har alltså inte fått fram bevis som tydliggör att så inte är fallet. Statens medieråd hänvisar till en del undersökningar som pga deras bristfälliga utförande... 08/12 En heads up till alla dönickar som gnäller över forskning kanske är på sin plats? Den görs på både små och stora områden, översiktligt eller oerhört smalt - och all sorts forskning bildar ett kunskapsunderlag som människor och yrkesmän/kvinnor ska kunna... 07/12 Nej, Tomas. Just att de väljer en rubrik som signalerar rapportinnehållets direkta motsats tycker jag inte kan kallas "anpassad efter deras målgrupp". Däremot tycker jag (som väldigt ofta) att FZ har en mycket professionell hållning till dylika frågor.... 06/12 Debatten om våldsam film är avklarad, det är dock intressant att den kvarstår gällande spel. Man tycker ju att den ena borde utesluta den andra. 06/12 att man föds till en mördare eller psykfall är väll inte helt sant ? miljö har minst lika stor inverkan som arv .... and thats a fact 06/12 Nu skulle ju jag kunna vara sådär bitter och ironisk och säga att du tyvärr har helt fel. En överväldigande majoritet av inbitna *host* oberoende gamers har läst mellan raderna, eller iallafall rubriken på artikeln här och snabbt kunnat konstatera att... 06/12 Intressant, hade du gått ut med detta offentligt tidigare så hade ingen behövt undersöka mer i ämnet. 06/12 Bra att det finns forskning som kan visa hur verkligheten är beskaffad och samtidigt stävja "sunt förnuft" som är subjektivt. 06/12
Skicka en rättelse