Nej - frånsett något enstaka och halvhjärtat försök på gymnastiklektioner kommer knappast cricket att få något fotfäste i Sverige. Den som likväl vill testa det brittiska väldets variant av baseball hittar 40 färska skärmdumpar från det butiksaktuella #EA Sports Cricket 07 hos FZ Images. Bildsviten - som av allt att döma skall porträttera spelets pc-utgåva - är sannolikt tänkt att illustrera matcher mellan England och Australien under sommaren 2005 - en säsong som enligt förläggaren #EA skall ha varit, som man uttrycker det, "episk".

Skicka en rättelse