"Ett hån mot flera decenniers seriös forskning", säger forskare på Karolinska institutet om Medierådets rapport från förra året.

I höstas fastslog Statens medieråd att det inte går att visa att våldsamma spel leder till ökat fysiskt våld hos ungdomar. Sammanställningen sågas nu vid fotknölarna av tre forskare vid Karolinska institutet i Solna. De menar att Medierådet inte är objektivt och att slutsatsen går stick i stäv med vad internationell forskning kommit fram till.

Medierådets rapport byggde på en sammanställning av 161 vetenskapliga artiklar om kopplingen mellan våldsamma spel och aggression, och slutsatsen var att det inte fanns något bevisbart samband mellan våldsamt beteende i verkliga livet och våldsamma spel. Men i en debattartikel på DN Debatt skriver forskarna i dag att Medierådet är partiskt och att det ger en gravt felaktig bild av vad de studier det sammanställer faktiskt kommit fram till. Nämligen att våldsamma spel ökar sannolikheten för aggressivt beteende.

Ytligt sett är Medierådets granskning välskriven. Innehållsmässigt når den dock inte upp till den lägsta standard på de artiklar den kritiserar. Den ger en gravt felaktig bild av var forskningsfältet i dag befinner sig. Därför är de konklusioner som granskningen skapat i medier ofta också helt felaktiga. Den nämner över huvud taget inte att flera internationella expertförbund (bland annat barnläkarförbunden i USA, Kanada och Australien och det amerikanska hälsodepartementet) har slutit sig till att VS ökar sannolikheten för aggressivt beteende.

Granskningen nämner endast kort det amerikanska psykologiförbundet (APA) som har den internationellt tyngst vägande expertisen inom området. APA drar slutsatsen att orsakssambandet mellan VS och aggressivt beteende är klart belagt. Medierådets slutsats står därför i bjärt kontrast mot en samlad internationell beteendevetenskaplig expertis. Den är ett hån mot flera decenniers seriös forskning och ett sorgligt resultat av förutfattade meningar i kombination med en brist på internationell utblick.

De tre forskarna, Andreas Olsson, Predrag Petrovic och Martin Ingvar, ser datorspel som en viktig komponent för underhållning, och de avrundar med att önska mer objektiva studier av Medierådet framöver.

This is just lies >:( 18/01 .ökar sannolikheten. Precis sannolikheten ökar. Det är därmed INTE detsamma som att det ökar och sen är det ju sannolikt som är det ordet som de tolkar som att det absolut är så. Fel. Seriöst så får man ju titta på om aggresiviteten är kvardröjande elle... 18/01 Ja seriös forskning, detta verkar dock inte vara speciellt seriöst. Visst kan det finnas effekter som är latenta men enligt denna forskning handlar det tydligen inte om latenta effekter utan synliga sådana. Hade det varit seriös forskning så hade person... 14/01 Anledningen till det ofullständiga underlaget som nu tas som argument för dåligt underbyggd slutsats ställer saken i lite "nytt" ljus, det formulerades ju klart och tydligt redan från början vara för att merparten av forskningen dömdes ut som osaklig... 14/01 Att forskningen är bred och ser till att koppla olika faktorer som kan påverka är självklart grundläggande för att kunna dra rimliga slutsatser. Jag personligen har svårt att se någon större koppling mellan spel och våld, men som med allt annat baserar... 13/01 Jag vet något som skapar aggressivitet iaf... forskningsresultat om spel och våld. ;) 13/01 Man skulle kunna vända på det och hävda att spel minskar våldsanvändningen i samhället. Som gammal våldsvärkare nöjer jag mig numer med att slakta animerade zombies och hoppa på bowzers huvud. 13/01 För jävla tradigt hela affären egentligen, det är väll för fan klart att spel kan få vissa individer att gå berserk, men som många tidigare nämnt i tråden så är det ju samma sak med till exempel religion. Men det är då fan ingen som någonsin försöker... 13/01 i framtiden kanske det går att identifiera våldsbenägna personer med dna, och på något sätt förhindra dom att spela, och se filmer/nyheter med våldsinslag. 13/01 Kan bara tala för mig själv eftersom jag inte har den blekaste om hur det är för andra mer än det man läst eller pratat med andra om. När jag läser en bok känns det avsevärt mycket mer som man är en del av den världen än ett spel, för att jag skulle kun... 13/01
Skicka en rättelse