Äldre människors förmåga att uppfatta omvärlden samt deras minne och uppmärksamhet kan förbättras genom att spela Blizzards onlinerollspel, hävdar en studie gjord vid North Carolina State University.

Onlinerollspelet #World of Warcraft kan förbättra vissa äldre människors förmåga att uppfatta omvärlden, samt deras minne och uppmärksamhet, hävdar forskare efter en studie vid North Carolina State University. Bland deltagarna i åldern 60 till 77 katalogiserades data in utefter kategorier som spatial förmåga (hur bra man är på att uppfatta omvärlden), minne och koncentrationsförmåga.

Deltagarna var indelade i två grupper – en grupp som spelade World of Warcraft drygt 14 timmar under två veckor, och en kontrollgrupp som inte gjorde det. Resultatet visade att WoW-spelarna uppmätte klart större förbättringar i deras kognitiva förmåga än den andra gruppen, men effekterna varierade också utefter varje persons grundförutsättningar. De deltagare som hade goda resultat redan vid de initiala mätningarna uppvisade inte samma positiva utveckling som de som från början hade lägre resultat. Eventuella förbättringar i minnet var dock svårt att påvisa.

– Vi valde World of Warcraft eftersom det har attribut vi kände kan ge fördelar – det är ett kognitivt utmanande spel i en social interaktiv miljö som presenterar användarna med ovanliga situationer, säger assisterande psykologiprofessorn Anne McLaughlin, som är en av de medverkande bakom studien.

– De människor som behövde det bäst – de som presterade sämst under det initiala testet – förbättrade sig mest, säger psykologiprofessorn Dr. Jason Allaire, en av författarna bakom studien.

De av er som vill läsa studien i sin helhet kan leta upp artikeln "Individual differences in response to cognitive training: Using a multi-modal, attentionally demanding game-based intervention for older adults". Om inte redan titeln avskräcker er, förstås.

Skicka en rättelse